Patiëntenportaal

Wij maken gebruik van een patiëntenportaal. Dit stellen wij open bij aanvang van een traject. U krijgt dan eigen inlogcodes.

U kunt hierin documenten plaatsen, bijvoorbeeld de verwijzing. Ook kunt u hier de documenten zien die voor u bestemd zijn.

Op deze wijze vind gegevensuitwisseling veilig plaats (AVG). Ook blijft alle informatie voor u en ons overzichtelijk op één plek.

U vind het portaal op: https://terlouw.uwvragenlijst.nl

Of klik hier: PATIENTENPORTAAL