Registraties, AVG, klachten en verklaringen

AVG

Bij de invoering van de AVG behoort ook het hebben van een privacy statement. Klik hier voor het pdf document: Privacy statement 2019 BijDirma.

Dirma Terlouw is een  BIG-geregistreerde zorgverlener. Zij is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen en ingeschreven in verschillende kwaliteitsregisters. Hieronder treft u een overzicht van deze gegevens aan:

Individuele AGB-code: 94003285
Ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 09052552625
Lid van het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP) lidnummer: 91456
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30272559

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan uw klacht op te lossen. Mocht blijken dat wij daar naar uw mening niet of onvoldoende in slagen dan is het goed om te weten dat wij via onze beroepsverenigingen aangesloten zijn bij een klachtenprocedure.

Informatie over de klachten – en geschillenregeling P3NL zie:
https://www.p3nl.nl/klachtenregeling

Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft

Van uw behandelaar heeft u gehoord dat hij/zij u geen verklaring afgeeft. Het betreft een verklaring waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Dat wil zeggen dat u de gevraagde verklaring wilt gebruiken in bijvoorbeeld een juridische procedure of wanneer u een aanvraag voor een bepaalde voorziening wilt doen.
Met de weigering een dergelijke verklaring af te geven, handelt de behandelaar conform de regels die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Het NIP heeft als standpunt dat een behandelaar geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. Klik hier voor meer informatie: https://psynip.nl/wp-content/uploads/pdfs/Waarom-een-behandelend-psycholoog-geen-verklaring-afgeeft.pdf